Frézovanie komínov


Už zo samotného názvu vyplýva že ide o technológiu zväčšovania vnútorného priemeru komína frézovaním. Frézovanie komínov sa vykonáva špeciálnym technologickým zariadením - frézou, ktorá postupne odoberá murivo z komína v smere nahor. Na komínovú čiapku sa namontuje špeciálna konzola, ktorá spustí frézu na dno komína. Frézovacia hlavica sa postupne zdvíha a odfrézované časti tak padajú na dno komína. Odtiaľ sa vyberú cez komínové dvierka, alebo technologický otvor.

Ide o veľmi šetrný postup zväčšenia prieduchu hlavne u starších komínov. Frézovanie komínov takýmto spôsobom, bolo patentované v susednej Českej republike a v 90 rokoch a dodnes sa úspešne používa, pretože neohrozuje statiku ani dožitého komína.

Máte záujem o naše služby?