Vložkovanie komína na tuhé palivo


Ak sa neviete rozhodnúť v otázke vyvložkovania komínu, naši odborníci Vám poskytnú relevantné dôkazy prečo tak urobiť.

V súčastnosti spotrebiče spaľujúce všetky druhy palív, kladú vysoké nároky na odťah spalín. Pri výbere komínovej alebo krbovej vložky hrá inštalovaný materiál veľkú úlohu najmä v rezistentnosti proti nenasiakavosti či vlhkosti.

Kedy by ste mali zrealizovať prípadné frézovanie a vyvložkovnie komínu?
 • komínový prieduch už neodpovedá platným predpisom
 • prechod na iný druh paliva (plyn, drevo a pod)
 • zlý ťah komína
 • kondenzát preniká do stien komínového telesa
 • v miestnosti je cítiť zápach spalín
 • pôvodná vložka už neplní svoj účel

Vložkovanie komínov je možné vykonať všetkými typmi materiálov, ako napríklad nerez, plast, ale ja keramika v závislosti od spotrebiča a spaľovaného materiálu.

Pred vyvložkovaním je dôležité skontrolovať všetky súčasti komínového aparátu, najmä stavba krbovej vložky je na tento proces obzvlášť náchylná, keďže stále platí pravidlo, že pri spaľovaní tuhého paliva dochádza ku viacerým chemickým procesom ako pri spaľovaní plynných palív. Vložkovanie komína z pohľadu rekonštrukcie pre jednovrstvové komíny je možné pre spotrebiče na báze plynného, kvapalného a tuhého paliva, materiál, ktorý je použitý na vyvložkovanie komínov však musí spĺňať príslušné vyhlášky MV SR a normy STN EN 1443.

Vložkovanie komínov je vhodné a realizuje sa:

 • Ak potrebujete zväčšiť priemer pre napojenie spotrebiča, ktorý to vyžaduje.
 • Ak máte prienik splodín do obytnej zóny.
 • Zastaví prenikania vlhkosti na komínový plášť.
 • Zrýchli nábeh ťahu komína pri studenom počasí.
 • Vložkovanie komínov ďalej zväčšuje ťah komína.
 • Vyžaduje minimálny stavebný rozsah prác vykonaný za 1 pracovný deň.
 • Odstráni Vám väčšinu problémov stávajúceho komína.
 • Vložkovanie zabezpečí všetky výhody ako nový komín
 • Vykonáva sa ak potrebujete revíziu pre poistenie domu proti požiaru

Máte záujem o naše služby?